• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Zo života nášho zariadenia

Odvolené...
 Publikované: 19.3.2020,   Zobrazené: 21 x
Posledný februárový deň roku 2020 rozhodovali vo voľbách do NR SR aj naši prijímatelia sociálnej služby, poniektorí aj prvýkrát v živote. Na túto výnimočnú udalosť sme sa svedomite pripravovali predvolebnými stretnutiam...
Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu ,,Všetci raz budeme slabí“.
 Publikované: 19.1.2020,   Zobrazené: 131 x
Dňa 15.01.2020 sa zamestnanci DSS Čeláre – Kírť zúčastnili prvého vzdelávacieho stretnutia, ktoré bolo zorganizované v rámci projektu ,,Všetci raz budeme slabí“ neziskovou organizáciou TERRA GRATA....
Čas sviatočný, čas vianočný...
 Publikované: 19.1.2020,   Zobrazené: 125 x
V čase keď sa začne advent, prebudí sa v nás niečo magické a krásne a všetci sme v euforickom očakávaní tých najkrajších sviatkov roka - Vianoc....
Hurá prišli k nám ,,hasiči“
 Publikované: 8.11.2019,   Zobrazené: 179 x
Začiatkom leta nás navštívil Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR z Veľkého Krtíša, aby nám doručili dar vo forme obnoseného ošatenia, ktorý pochádzal zo zbie...
Jesenné priateľské stretnutie
 Publikované: 7.11.2019,   Zobrazené: 152 x
Tento rok v DSS Čeláre - Kírť prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce, preto aj každodenný život prijímateľov sociálnych služieb je prispôsobený týmto zmenám. Uvažovali sme, či aj napriek zmeneným podmienkam dodržíme dl...
Práca môže aj liečiť
 Publikované: 7.11.2019,   Zobrazené: 244 x
V rámci rozvoja pracovných zručností v DSS Čeláre – Kírť sa využívajú základné metódy, cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činnosti, ale aj názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej činnosti....
Na krídlach anjelov 2019
 Publikované: 6.11.2019,   Zobrazené: 137 x
Keď sme obdržali pozvánku na benefičné podujatie ,,Na krídlach anjelov“, ktoré sa konalo 16.09.2019 v Žiari nad Hronom, neváhali sme ani chvíľu a pozvanie sme okamžite prijali....
Rekonštrukcia a debarierizácia DSS
 Publikované: 3.10.2019,   Zobrazené: 197 x
V uplynulých mesiacoch sa v zariadení Domova sociálnych služieb usilovne pracuje. Každým dňom sa približuje k svojím cieľom, ktoré majú skvalitniť životy všetkým prijímateľom sociálnych služieb ako aj zamestnancom zariad...
Keď si obujeme túlavé topánky
 Publikované: 20.9.2019,   Zobrazené: 181 x
Naši prijímatelia sociálnej služby sú vždy nadšení, keď môžu cestovať. Už vopred plánujú čo by si mohli kúpiť, aké dobroty vyskúšajú, čo navštívia....
OSMIDIV 2019
 Publikované: 19.9.2019,   Zobrazené: 224 x
Dňa 18.08.2019 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili už 10. ročníka benefičného festivalu s názvom OSMIDIV pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených zo zariadení domovov sociálnych služieb, pripravo...