• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Čas sviatočný, čas vianočný...

čas sviatočný (3)

V čase keď sa začne advent, prebudí sa v nás niečo magické a krásne a všetci sme v euforickom očakávaní tých najkrajších sviatkov roka  - Vianoc. Naši prijímatelia  sociálnej služby to presne takto vnímajú, s príchodom adventu si začnú s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie vyzdobovať ubytovacie pavilóny rôznymi vianočnými ozdobami a pripravujú sa na vianočné vystúpenie. Okrem vyzdobovania si svojich izieb a pavilónov sa naši prijímatelia SS najviac tešili na Mikuláša, ktorý im aj tento rok rozdal veľa sladkostí.

Pri tejto príležitosti nás dňa 05.12.2019 navštívili deti z neďalekej obce Kováčovce, ktoré si pripravili pre našich prijímateľov hudobno - dramatické vystúpenie a tak potešili nielen ich uši, ale aj oči. Aj tieto detičky dostali od Mikuláša sladké balíčky, ktorým sa veľmi potešili. Našich prijímateľov sociálnej služby po skočení mikulášskeho vystúpenia čakali chutné opekané dobroty, po ktorých sa len tak oblizovali.

S blížiacim sa príchodom Vianoc a lúčením sa so s starým rokom sme pred koncom adventu pripravili pre našich prijímateľov, zamestnancov a priateľov nášho zariadenia dňa 17.12.2019 vianočnú kapustnicu a vystúpenie našich prijímateľov sociálnej služby s vianočným programom. Túto akciu obohatil príchod detí zo ZŠ s MŠ v Bušinciach, ktorí pre našich prijímateľov sociálnej služby každoročne pripravujú akciu s názvom „Urobme niečo pre blížnych“, kedy sa deti, ktoré sa asi najviac tešia na mikulášske sladkosti, vzdajú tej svojej v prospech našich prijímateľov sociálnej služby.

Na úvod sa našim prijímateľom sociálnej služby prihovorila pani riaditeľka ZŠ s MŠ v Bušinciach Mgr. Dana Strhárová ako aj naša pani riaditeľka PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková, ktorá sa poďakovala žiakom zo ZŠ s MŠ v Bušinciach za ich celoročné akcie v našom zariadení, ich pedagógom, našim prijímateľom sociálnej služby, zamestnancom a priateľom nášho zariadenia a popriala im krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2020. Žiaci zo ZŠ s MŠ v Bušinciach si pre nás pripravili pod vedením Mgr. Marty Fajčíkovej pekný program s koledami a vinšovačkami, ktorý ukončil až búrlivý potlesk našich prijímateľov.

Pri odovzdávaní sladkostí od detí žiarili našim prijímateľom sociálnej služby oči dojatím nad týmto krásnym činom. Všetci si na záver mohli pochutnať na výbornej kapustnici, ktorú pre nás pripravili inštruktori sociálnej rehabilitácie z pracovnej rehabilitácie. Ďakujeme, bola naozaj výborná! 

Všetci prijímatelia sociálnej služby, ako aj zamestnanci DSS Čeláre-Kírť Vám prajú krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2020.

Tak teda vitaj rok 2020, dúfam, že nám prinesieš veľa nových zážitkov a skúsenosti, s ktorými sa s Vami budeme aj naďalej podieľať na tejto internetovej stránke nášho zariadenia.


Zapísala: Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie