• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kirť
Jazyk/Nyelv 

Ďakujeme Nadácii SPP a programu Opora za možnosť zakúpenia kvalitného fotoaparátu pre našu Janku

Janka fotí (9)

Touto cestou by sme radi poďakovali Nadácii SPP, že cez program Opora podporila náš projekt na zakúpenie kvalitného fotoaparátu pre našu prijímateľku sociálnej služby Janku K., čím prispela k skvalitneniu Jankinho života v našom Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť. 

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už deviaty rok realizujú grantový program na podporu  znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Naša Janka neustále pracuje na skvalitňovaní svojho života,  rozvíja sa v rôznych smeroch, aktívne spolupracuje na všetkých aktivitách ponúkaných v našom zariadení i mimo neho. Mala mobilný telefón, v ktorom bol dosť nekvalitný fotoaparát a nerobil jej pekné fotky, preto si želala fotoaparát, ktorým by vedela zachytiť nielen svoje ručné práce, ale aj obrázky z bežného života, či prírody, ktoré by si mohla vytlačiť a vystaviť si vo svojej izbe. Svoje ručné práce, si chce tiež zdokumentovať do svojej zbierky, aby jej zostala pamiatka v prípade ak by niektorú z nich darovala. 

Z uvedených dôvodov sme požiadali Nadáciu SPP aby cez program Opora podporila projekt na zakúpenie kvalitného fotoaparátu pre Janku. Janka sa z nového fotoaparátu veľmi teší a užíva si fotenie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Do budúcnosti by rada zdokumentovala aj rôzne podujatia nielen v našom zariadení ale aj mimo neho. 

Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!

Zapísala: Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie