• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Ďakujeme za finančnú podporu

altánok (3)

Prijímatelia sociálnej služby vyjadrujú poďakovanie Stredoslovenskej energetike n. o. Žilina za sponzorský peňažný príspevok. 

    Časť finančného príspevku bola využitá na zakúpenie stavebného materiálu (stavebné rezivo, spojovací materiál, strešná krytina, zámková dlažba) na zhotovenie altánku. Stavebný materiál opracovali a z neho svojpomocne postavili altánok inštruktori sociálnej rehabilitácie DSS v spolupráci s prijímateľmi sociálnych služieb. Altánok je zakomponovaný do areálu amfiteátra. Prijímatelia SS ho budú využívať na posedenia pri grilovačke, keďže je umiestnený v tesnej blízkosti krbu. Poslúži aj na arteterapeutické sedenia, pri návšteve príbuzných prijímateľov SS a na sledovanie kultúrnych vystúpení. Ostávajúca suma sa použila na zakúpenie bežeckého pásu do telocvične, čím sa rozšírila jej vybavenosť a prijímateľom SS ponúkne viac možností na rozvoj motorických schopností a rehabilitáciu. 

Zapísala: Ing. Martina Ivanová - inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Priložené fotografie