• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Dar od OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO

Dar (1)

OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO bolo založené na výpomoc vytvárania materiálnych, technických a fondových podmienok, pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb pre prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť, ich rodinných príslušníkov, a zamestnancov uvedeného zariadenia.

      V poslednom čase vnímame v našom okrese Veľký Krtíš intenzívne šírenie pandémie Covid 19, preto vedenie OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO  sa rozhodlo zaobstarať pre DSS Čeláre- Kirť ako výpomoc pre zabránenie šírenia  Covid 19  germicídne žiariče PROLUX GM 30WA v počte 3 ks. Žiariče boli prevedené do majetku DSS Čeláre-Kírť darovacou zmluvou, predsedkyňa  OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO Ing. Martina Ivanová ich osobne odovzdala riaditeľke zariadenia DSS Čeláre-Kirť PaedDr. Anastázie Kertészovej Borikovej. 

Pevne veríme že zakúpené prístroje budú slúžiť na zlepšenie kvality života PSS ako i zamestnancov v DSS Čeláre-Kirť.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová sociálna pracovníčka


Priložené fotografie