• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Deň otvorených dverí

Pri príležitosti 60 výročia založenia DSS Čeláre – Kírť 

    Dňa 27. 6. 2013 sa pri príležitosti 60 výročia založenia DSS Čeláre – Kírť v našom zariadení za účasti vzácnych hostí uskutočnil Deň otvorených dverí. 

      Za 60 rokov naše zariadenie prešlo veľkými zmenami. V prvých rokoch boli v zariadení umiestnení muži aj ženy, z ktorých mnohí nemali ani rodný list. Areál vtedajšieho ústavu nebol elektrifikovaný, svietilo sa petrolejovými lampami. Budovy boli veľmi chatrné. Kúrilo sa pieckami na drevo. Zamestnankyne za pomoci obyvateľov prali ručne na dvore v korytách a bielizeň plákali na rieke Ipeľ. Vodovod vôbec nebol. Takto sa začínalo. V súčasnosti naše zariadenie zabezpečuje kvalitné sociálne služby celoročnou formou pobytu zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s Huntingtonovou chorobou a schizofréniou vo vyhovujúcich priestoroch, ktoré spĺňajú všetky podmienky pre kvalitné ubytovanie. Kapacita zariadenia je stanovená na 106 klientov. 

Na Dni otvorených dverí nás svojou účasťou poctili: pán predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka,  pán vedúci odboru sociálnych politík BBSK PhDr. Pavel Červienka, odborná referentka odboru sociálnych politík BBSK pani Mgr. Eva Geistová, páni poslanci BBSK – MUDr. Ondrej Kollár, MUDr. Mirko Trojčák a pán Lászlo Jámbor, okresný predseda strany Smer SD vo Veľkom Krtíši pán Ľubomír Haško, riaditeľky a riaditelia z iných sociálnych zariadení BBSK, starostovia z okolitých obcí, naši sponzori, bývalí zamestnanci, klienti zariadenia a mnoho ďalších vzácnych priateľov. 

      Spomienkovú oslavu sme zahájili so spevom ľudových piesní. Po príhovore pani riaditeľky zariadenia, v ktorom stručne spomenula históriu zariadenia a poďakovala starostom okolitých obcí, sponzorom za ich pomoc a všetkým bývalým aj terajším zamestnancom za ich svedomitú a obetavú prácu sa prítomným prihovoril pán predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka a pán vedúci odboru sociálnych politík BBSK PhDr. Pavel Červienka. Medzi rečníkmi vystúpil aj náš klient pán Marian Oravkin, ktorý úprimnými slovami poďakoval pánovi predsedovi BBSK, Ing. Vladimírovi Maňkovi za krásny darček – televízor, ktorý osobne kúpil a daroval našim klientom. Slová vďaky venoval aj bývalým a terajším zamestnancom a v neposlednom rade aj zriaďovateľovi za životné istoty, ktoré im zabezpečuje naše zariadenie. Po slovách pána Oravkina a odovzdávaní Ďakovných listov bývalým zamestnancom nasledovalo kultúrne vystúpenie klientov zariadenia v spomienkovom kultúrnom programe. 

      Po programe si hostia, klienti a zamestnanci pochutnali na výbornom guláši a zákuskoch. Sociálne pracovníčky obdarovali návštevníkov drobnými darčekmi, ktoré klienti vytvorili v rámci voľno časových aktivít a oficiálnu časť dňa spoločne s klientmi ukončili cigánskym tancom a piesňou, ktorá rozveselila všetkých prítomných. Po obede si hostia mohli prezrieť spomienkovú prezentáciu z histórie zariadenia, výstavu prác klientov a navštíviť MINIZOO alebo jednotlivé úseky zariadenia. Slávnostný deň sme ukončili tanečnou zábavou, kde sa príjemne zabavili klienti, hostia a zamestnanci zariadenia. 

      Veríme, že všetci prítomní sa cítili príjemne a po odchode budú ešte dlho spomínať na krásne prežitý deň.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim sponzorom, bez ktorých by sa nám naša oslava nebola tak podarila:

- pánovi starostovi obce Kováčovce - Jozefovi Filipovi

- pánovi starostovi obce Olováry - Jozefovi Vízimu

- pánovi starostovi obce Čeláre – Kírť - Vojtechovi Ádámovi

- pánovi starostovi obce Kiarov - Pavlovi Suchánskemu

- pánovi starostovi obce Glabušovce - Štefanovi Chudýmu

- pánovi starostovi obce Vrbovka - Tiborovi Černíkovi

- pánovi starostovi obce Bušince - Ing. Zoltánovi Véghovi

- pánovi starostovi obce Zombor, Mariánovi Galovi

- majiteľke firmy Kvetinárstvo Balážová Katarína v Želovciach – pani Kataríne Balážovej

- majiteľke reštaurácia Gesztenyéskert v Szécsényi - pani Magdaléne Doman

- majiteľovi lekárne Čierny orol VK - pánovi JUDr. Ladislavovi Dubánovi

- majiteľom firmy SHR Farma Podlužany V.Čalomja - pánovi Gabrielovi Pölhöšovi

- majiteľovi firmy Mäso Lapin - pánovi Ľubomírovi Lapinovi

- majiteľovi firmy M – FRUIT Lučenec - pánovi Mariánovi Šustekovi

- majiteľovi firmy COBAC Želovce - pánovi Mgr. Jurajovi Gömöry

- majiteľom firmy NAPRES Nenince - pánom Ing. Petrovi Kubišovi, Jánovi Mádelovi a Gabrielovi Gondovi

- majiteľovi firmy TIWA Veľký Krtíš - pánovi Radomírovi Wágnerovi

- poľovníckemu združeniu Diana Bušince – pánovi Miroslavovi Hukeľovi

- majiteľovi firmy MEGA Veľký Krtíš - pánovi Milanovi Černíkovi

- skupine REFLEX pod vedením Alfréda Benczeho

- pánovi Ing. Ivanovi Vredíkovi

- pánovi Mgr. Attilovi Bakimu

- majiteľovi firmy LY – Agri - Viktorovi Lešťanskému

- majiteľovi firmy EQUUS a.s. Vinica - pánovi Bc. Petrovi Slobodníkovi

- firme BANCHEM s.r.o. Dunajská Streda

- majiteľovi firmy ALFA nábytok s.r.o. – pánovi Miklóšovi Olexovi

- pánovi Ing. Štefanovi Kertészovi

- pani Judite Drexlerovej

- pánovi Danielovi Ivanovi ml.

a v neposlednom rade všetkým zamestnancom DSS Čeláre – Kírť

    Na záver zaželajme nášmu zariadeniu veľa úspešných rokov, oddaných, statočných a zodpovedných zamestnancov, aby sme sa mohli aj v ďalších desaťročiach s hrdosťou pozrieť do vďačných a spokojných očí našich klientov.

Autor: Mgr. Veronika Zaušková, vedúca soc. – zdravotného úseku DSS Čeláre - Kírť