• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Deň otvorených dverí v Maďarsku

IPOLYPART OTTHON (2)

Aj tento rok prijímatelia sociálnej služby obdržali pozvánku na Deň otvorených dverí do susedného zariadenia Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet v  Maďarsku.

Na pozvánke boli uvedené rôzne zaujímavé programy, preto sme s našimi prijímateľmi pozvaniu neodolali a 20. 6. 2019 sme sa vybrali na medzinárodné stretnutie. Pri príchode nás privítala pani riaditeľka a pozvala  do  spoločenskej miestnosti zariadenia, kde sme sa zúčastnili na svätej omši, po ktorej nasledoval kultúrny program domácich obyvateľov s názvom „Buďte dobrí, keď viete“. Keďže počasie bolo nádherné a slniečko každého lákalo von, niektorí si preverili svoje „futbalistické schopnosti" na ihrisku a iní sa zoznámili s kolkami. V aule medzitým prebiehali štafetové hry pre menej náročných. Naši prijímatelia hrali poctivo a vynaložili maximálne úsilie pre dosiahnutie čo najlepšieho výkonu, pretože chceli reprezentovať naše zariadenie čo najlepšie. Získali sme 3. miesto vo futbale. Chlapci boli trochu sklamaní, ale ich potešilo ocenenie, ktorého súčasťou bol darčekový kôš plný dobrôt. Po vyhodnotení súťaží nasledovala zábava, nechýbali ani sladkosti a voda. Všade sa ozýval smiech a vládla dobrá nálada. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia podobného charakteru a to o rok u nás, lebo naši prijímatelia sa rozhodli pozvať zahraničných kamarátov na športový deň k nám.

Na záver patrí slogan čo vybrali ako motto stretnutia: Chráňme si svoje zdravie – to telesné ale aj duševné!

Zapísala: Mgr. Mária Víziová – sociálna pracovníčkaPriložené fotografie