• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Dotyk hudby

Dotyk hudby (4)

Naše zariadenie už dlhoročne spolupracuje so Základnou umeleckou školou z Balogu nad Ipľom. Na počesť svetového dňa hudby nás žiaci tejto školy prišli navštíviť  aj tento rok. 

Pred koncertom zaznel prejav našej pani riaditeľky DSS Čeláre-Kírť  PaedDr. Anastázii Kertészovej Borikovej,  ktorá s  láskou privítala žiakov a učiteľov umeleckej školy. Koncert sa konal v spoločenskej miestnosti sociálnej rehabilitácie, kde účinkovali žiaci  aj učitelia ZUŠ. Prijímatelia sociálnej služby s nadšením počúvali tóny vychádzajúce z klavíra, zo zobcových fláut, píšťaliek, huslí, gitár a krásny  spev. Prekvapením pre nich boli žiaci tanečného súboru s pestrou choreografiou. Predvedenie úpravy ľudových piesní do moderného štýlu naši prijímatelia odmenili veľkým potleskom. Všetci z tohto podujatia mali nezabudnuteľné zážitky a pocítili dotyk hudby, ktorý nesie aj  názov tohto krásneho podujatia. 

Žiakom ako aj učiteľom ZUŠ gratulujeme, ďakujeme a prajeme im veľa úspechov v ďalšom školskom roku.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie