• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Evidencia prijatých žiadostí

Pracovníčka zariadenia ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje.

Poradovníky čakateľov sú dostupné na webovej stránke ZSS Salustia-SZSZI Salustia, alebo ÚBBSK.