• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Fašiangy 2019

Fašiangy 2019 (5)

Každoročne sa v našom zariadení z príležitosti ukončenia Fašiangového obdobia koná maškarný ples, na ktorý sa naši prijímatelia sociálnej služby pripravujú už niekoľko týždňov vopred. Vyrábajú si masky, nacvičujú program pre svojich spolubývajúcich a tešia sa na zábavu a pohostenie, ktoré je s tým spojené. Oslavu tohtoročných Fašiangov nám prekazila choroba. Neumožnila nám ich  osláviť v takom duchu, ako sme boli zvyknutí. Nielenže naši prijímatelia nechodili po celom areáli v maskách a s muzikou ako obvykle, ale aj program v spoločenskej miestnosti bol chudobnejší, pretože choroba si nevyberala ani medzi účinkujúcimi. S tými, ktorí chrípke nepodľahli sme oslávili koniec jari v komornejšej zostave, ale so všetkým čo k tomu patrí. Dúfame, že budúci rok oslávime prechod zimy do jari v zdraví a v oveľa väčšom počte ako tento rok. 

Vitaj pani Jar!

Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie