• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Fašiangy v DSS Čeláre-Kírť 2018

Fašiangy 2018DSS (1)
    Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch 7. januára a končia pohyblivým utorkom pred Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou, ktorá v tomto roku pripadla na 14. februára. V našom zariadení sa konala 13. februára každoročná oslava tohto sviatku spojeného s veselicou a dobrým jedlom. Prijímatelia sociálnych služieb a službukonajúci personál sa prestrojili do masiek a kostýmov, ktoré si vopred spoločne pripravili, veselica sa teda mohla začať... Za zvukov hudby, spevu a veselej zábavy obchádzal fašiangový sprievod všetky oddelenia a budovy v zariadení, zovšadiaľ odchádzali s nádielkou dobrôt, ktorú si pre nich pripravili. Po obchôdzke sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti, kde Fašiangy pokračovali kultúrnym vystúpením, ktoré nacvičili prijímatelia sociálnych služieb spolu s Centrom rozvoja pracovných zručností - pochovávali basu, tento akt pochovania basy symbolizuje, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.

    Po kultúrnom programe sa prijímatelia sociálnych služieb mohli občerstviť na ohni opraženou cibuľkou, špekáčikmi, slaninou a chlebíkom. Po chutnom občerstvení ešte do poobedňajších hodín pokračovala veselica, kde si všetci spoločne zatancovali a rozlúčili sa s prísľubom budúci rok osláviť v podobne veselej nálade, ak nie ešte v lepšej.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde......

Zapísala: Mgr. Katarína Tatárová 

Priložené fotografie