• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Hmyzí hotel

Hmyzí Hotel (8)

Hmyzí hotel – alebo v hovorovejšom označení hmyzí domček – nie je ničím iným, ako umelou hniezdnou štruktúrou, ktorá poskytuje úkryt pre dôležitý opeľujúci a dravý hmyz.

Intenzívne poľnohospodárstvo a vytváranie urbanizovaných prostredí prispievajú k tomu, že každý rok ubudne na svete takmer percento pozemného hmyzu, ktorý je nevyhnutný pre udržanie ekosystémov. Podieľa sa na aktívnom opeľovaní rastlín, je potravou pre vtáctvo a obojživelníky, a v neposlednom rade sa užitočné druhy hmyzu dokážu efektívne popasovať s tými druhmi, ktoré my ľudia označujeme za škodcov.

Žiaci strednej odbornej školy zo Želoviec pod vedením p. Ing. Ľubomírom Bolhom, ktorý vedie krúžok  s názvom Ochranár prírody, darovali do nášho zariadenia  hmyzí hotel, ktorý  vyrobili a umiestnili na vhodné miesto vlastnoručne. Ako nám to vysvetlili vstupy do hotelových izbičiek by mali byť orientované na juh alebo juhovýchod, eventuálne tak, aby na nich svietilo ranné slnko. Vtedy je veľká šanca, že si tento príbytok obľúbia užitočné včely, samotárky. Domček umiestnili k záhrade, aby posilnili ekosystém tým najprirodzenejším spôsobom – prilákaním väčšieho množstva opeľovačov a dravcov z ríše hmyzu, aby opäť nastolili rovnováhu.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová-sociálna pracovníčka

Priložené fotografie