• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Hurá prišli k nám ,,hasiči“

červený kríž+ hasiči (1)

Začiatkom leta  nás navštívil Miestny spolok  Slovenského Červeného kríža a Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR z Veľkého Krtíša, aby nám doručili dar vo forme obnoseného ošatenia, ktorý pochádzal zo zbierok charity. 

Naši prijímatelia sociálnej služby,  keď uvideli  veľké auto s radosťou oznámili ,,Hurá idú k nám hasiči“. Vopred boli oboznámení, že to nebude nepríjemný zásah, ani požiar, ale spomínané organizácie spojili donesenie daru s aktívnou ukážkou svojej činnosti. 

Mgr. Anita Galčíková, predsedníčka Územnej organizácie DPO SR vo Veľkom Krtíši informovala o činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany a umožnila našim prijímateľom všetko vyskúšať čo sa v hasičskom aute dá vyskúšať. Naši prijímatelia  sa veľmi potešili a smelo sa pustili do akcie. Párkrát vyskúšali aj zvukový signál na aute, ale najviac sa im páčili hasiace prístroje. Náš dvor vyzeral ako po Veľkonočnej oblievačke.

Pani Jaroslava Ubrankovičová, predsedníčka Miestneho spolku  Slovenského Červeného kríža z Veľkého Krtíša nám predviedla ukážku prvej pomoci, pričom jej asistoval náš prijímateľ Sebastián Prokop, ktorý podal výnimočný herecký výkon a neskutočne dobre zahral rolu šoféra, ktorý upadol do bezvedomia pri šoférovaní. Ostatní prijímatelia sledovali  záchranu so zatajeným dychom. 

Na záver sa každý chcel odfotiť pri hasičskom aute. Zábery urobené doobeda už prijímatelia pýtali poobede vo forme fotiek aby si ich odložili na pamiatku. Pre nich to bol nezabudnuteľný deň v roku, na ktorý budú ešte dlho  spomínať.

Vedenie DSS Čeláre – Kírť, v mene prijímateľov sociálnej služby,  veľmi pekne ďakuje za poskytnutý dar.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová,  sociálna pracovníčka

Priložené fotografie