• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Jesenné priateľské stretnutie

Slávnica 001

Tento rok v DSS Čeláre - Kírť prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce, preto aj každodenný život prijímateľov sociálnych služieb je prispôsobený týmto zmenám. Uvažovali sme, či aj napriek zmeneným podmienkam dodržíme dlhoročnú tradíciu a uskutočníme stretnutie s našimi dlhoročnými priateľmi z CSS Sloven Slávnica. 

Pre potešenie našich prijímateľov a prijímateľov družobného zariadenia sme sa rozhodli, že jesenné priateľské stretnutie zorganizujeme. Pozvaniu sa potešili a netrpezlivo čakali na vytýčený deň s veľkým D. Naši prijímatelia sa pekne vyobliekali a už od rána netrpezlivo čakali svoje kamarátky a kamarátov. Postávali v bráne s pripravenými darčekmi. Ich zvítanie bolo intenzívne a veľmi dojímavé. 

Celý deň sa niesol v duchu priateľstva, radosti, uspokojenia a dobrej nálady. Po výdatnom obede nasledovala prehliadka zariadenia. Do tanca hrala živá hudba. Prijímatelia vykrúcali svoje kamarátky, ale nevynechali ani zamestnancov. Svoj talent predvádzali nie len v tanci na tanečnom parkete, ale aj v speve počas karaoke. Pre prijímateľov boli pripravené aj zaujímavé zábavné súťaže odmenené sladkou odmenou, o ktoré bol veľký záujem. Ochotne sa zapájali hostia aj naši, a kto práve nesúťažil ten s nadšením povzbudzoval súťažiacich. Každý chcel byť najlepší, chcel byť víťazom.

Čas neúprosnou rýchlosťou ubehol a nastala nečakaná chvíľka rozlúčky. Prijímatelia sa lúčili s ťažkým srdcom a s prísľubom skorého stretnutia sa v CSS Sloven Slávnica na veľkonočnej oblievačke. 

Zapísala: Mgr. Silvia Györgyiková – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie