• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Projekty

Poďakovanie za finančný príspevok Fondu pomoci Nadácie Orange
 Publikované: 24.4.2020,   Zobrazené: 135 x
Začiatkom marca sme sa zapojili do grantového programu Fondu pomoci Nadácie Orange so žiadosťou o pomoc v boji proti koronavírusu COVID19, kde nám bol schválený a pridelený finančný príspevok vo výške 400 eur.
Zdravie, krása a radosť – výroba šperkov
 Publikované: 15.11.2019,   Zobrazené: 141 x
outo cestou sa chceme poďakovať nadácii SPP Opora, za prejavenú dôveru našim PSS aj v tomto roku a za umožnenie splnenia si sna ďalšieho nášho PSS, Dalibora.
Ďakujeme Nadácii SPP a programu Opora za možnosť zakúpenia kvalitného fotoaparátu pre našu Janku
 Publikované: 13.11.2019,   Zobrazené: 134 x
Touto cestou by sme radi poďakovali Nadácii SPP, že cez program Opora podporila náš projekt na zakúpenie kvalitného fotoaparátu pre našu prijímateľku sociálnej služby Janku K., čím prispela k skvalitneniu Jankinho života
Na vlnách tónu akordeónu
 Publikované: 18.2.2019,   Zobrazené: 284 x
Vďaka výzvy SPP v programe Opora sme mohli splniť jeden veľký sen nášho prijímateľa sociálnych služieb (PSS) Števka B. Tým snom bol nový akordeón
Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť: Rekonštrukcia barokového kaštieľa
 Publikované: 18.2.2019,   Zobrazené: 445 x
Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť sa v koncom roka 2016 zapojil do dotačného programu 1.1 Obnovme si svoj domov – Obnova kultúrnych pamiatok – výmena okenných výplní kaštieľa prostredníctvom projektu Ministerstva kult
Nadácia VÚB - ďakujeme za finančnú podporu pri projekte   ,,Láska k zvieratám lieči“
 Publikované: 18.2.2019,   Zobrazené: 259 x
Zriadenie jazdiarne, rozšírenie a úprava voliér, výbehov pre zvieratá v MINIZOO
Pohľad na svet cez fotoobjektív
 Publikované: 18.2.2019,   Zobrazené: 287 x
Vďaka výzvy SPP v programe Opora sme mohli splniť ďalší veľký sen nášho prijímateľa sociálnych služieb
Ukončenie ďalšej etapy rekonštrukcie barokového kaštieľa v Čelároch-Kírti
 Publikované: 21.12.2018,   Zobrazené: 520 x
Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť sa v koncom roka 2017 zapojilo do dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky