• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Projekty

Poďakovanie MPSVaR za podporu dotácie na nákup muzikoterapeutického vybavenia pre zvukovú masáž
 Publikované: 14.12.2023,   Zobrazené: 133 x
Prijímatelia sociálnej služby a vedenie DSS Čeláre-Kirť ďakujú MPSVaR za podporu dotácie, ktorá bola požadovaná ako kapitálový výdavok, na nákup materiálno-technického vybavenia do priestorov na výkon odborných metód prá
Upevňovanie rodinného puta a nadobudnutie digitálnej gramotnosti  pomocou grantu SPP OPORA
 Publikované: 15.11.2023,   Zobrazené: 189 x
Vďaka výzve nadácie SPP OPORA sme aj tento rok mali možnosť splniť sen ďalšiemu prijímateľovi sociálnych služieb, pánovi Martinovi.
ĎAKUJEME NADÁCII EPH ZA PODPORU NÁŠHO PROJEKTU
 Publikované: 8.11.2023,   Zobrazené: 208 x
"Bezpečnejšia a kvalitnejšia pomoc imobilným prijímateľom sociálnych služieb“
Poďakovanie MPSVaR SR a ÚBBSK za finančnú podporu pri nákupe deväťmiestneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na prepravu aj imobilných osôb
 Publikované: 31.10.2023,   Zobrazené: 151 x
Vedenie a prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť touto cestou ďakujú MPSVaR SR a ÚBBSK za poskytnutie dotácie na nákup špeciálneho deväťmiestneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (s
Splnený sen pána Júliusa vďaka grantu SPP OPORA
 Publikované: 21.10.2022,   Zobrazené: 209 x
Nadácia SPP OPORA splnila sen ďalšieho prijímateľa sociálnych služieb, sen pána Júliusa.
Ruka v ruke - regionálny festival
 Publikované: 7.9.2021,   Zobrazené: 431 x
Podaj pomocnú ruku v čase pandémie - zachráň životy našich seniorov!
 Publikované: 9.4.2021,   Zobrazené: 381 x
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii SPP zato, že aj teraz v čase núdze, v čase pandémie COVID 19 nám podala pomocnú ruku, poskytla pomoc prostredníctvom programu „Pomáhame „SPPolu“.
Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni, Rozvoj energetických služieb - Čeláre-Kirť
 Publikované: 22.3.2021,   Zobrazené: 263 x
Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov...
Nadácia PONTIS – Kto pomôže Slovensku
 Publikované: 8.3.2021,   Zobrazené: 699 x
V roku 2020 Nadácia PONTIS vyhlásila výzvu pod názvom ,,Kto pomôže Slovensku“ a trikrát akrualizovala dopyt na zabezpečeniu materiálnej pomoci na zvládnutie pandémie spôsobenej koronavírusom.
Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
 Publikované: 21.12.2020,   Zobrazené: 431 x
Zariadenie sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Čeláre-Kirť sa úspešne zapojilo do Národného projektu...