• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kirť
Jazyk/Nyelv 

Projekty

Splnený sen pána Júliusa vďaka grantu SPP OPORA
 Publikované: 21.10.2022,   Zobrazené: 77 x
Nadácia SPP OPORA splnila sen ďalšieho prijímateľa sociálnych služieb, sen pána Júliusa.
Ruka v ruke - regionálny festival
 Publikované: 7.9.2021,   Zobrazené: 195 x
Podaj pomocnú ruku v čase pandémie - zachráň životy našich seniorov!
 Publikované: 9.4.2021,   Zobrazené: 180 x
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii SPP zato, že aj teraz v čase núdze, v čase pandémie COVID 19 nám podala pomocnú ruku, poskytla pomoc prostredníctvom programu „Pomáhame „SPPolu“.
Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni, Rozvoj energetických služieb - Čeláre-Kirť
 Publikované: 22.3.2021,   Zobrazené: 126 x
Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov...
Nadácia PONTIS – Kto pomôže Slovensku
 Publikované: 8.3.2021,   Zobrazené: 387 x
V roku 2020 Nadácia PONTIS vyhlásila výzvu pod názvom ,,Kto pomôže Slovensku“ a trikrát akrualizovala dopyt na zabezpečeniu materiálnej pomoci na zvládnutie pandémie spôsobenej koronavírusom.
Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov
 Publikované: 21.12.2020,   Zobrazené: 197 x
Zariadenie sociálnych služieb Domov sociálnych služieb Čeláre-Kirť sa úspešne zapojilo do Národného projektu...
Nadácia EPH - Chránime sa pred vírusmi
 Publikované: 6.10.2020,   Zobrazené: 400 x
V dnešnej zložitej pandemickej situácii sme okamžite zareagovali na výzvu nadácie EPH a napísali projekt, ktorého názov už sám napovedá, že budeme bojovať proti vírusom, hlavne ako prevencia pred celosvetovým vírusom COV
Poďakovanie za finančný príspevok Fondu pomoci Nadácie Orange
 Publikované: 24.4.2020,   Zobrazené: 775 x
Začiatkom marca sme sa zapojili do grantového programu Fondu pomoci Nadácie Orange so žiadosťou o pomoc v boji proti koronavírusu COVID19, kde nám bol schválený a pridelený finančný príspevok vo výške 400 eur.
Zdravie, krása a radosť – výroba šperkov
 Publikované: 15.11.2019,   Zobrazené: 488 x
outo cestou sa chceme poďakovať nadácii SPP Opora, za prejavenú dôveru našim PSS aj v tomto roku a za umožnenie splnenia si sna ďalšieho nášho PSS, Dalibora.
Ďakujeme Nadácii SPP a programu Opora za možnosť zakúpenia kvalitného fotoaparátu pre našu Janku
 Publikované: 13.11.2019,   Zobrazené: 467 x
Touto cestou by sme radi poďakovali Nadácii SPP, že cez program Opora podporila náš projekt na zakúpenie kvalitného fotoaparátu pre našu prijímateľku sociálnej služby Janku K., čím prispela k skvalitneniu Jankinho života