• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Kontakty

Prevádzkové údaje
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
Kirť 189
991 22 Čeláre

IČO: 00647560
DIČ: 2021314141
IČ DPH: neplatca
Telefonické a elektronické spojenie
Ústredňa: +421 47/4308 300
E-mail: riaditel@salustia.sk
Stránkové dni podateľne
Každý pracovný deň od 7:30 – 12:30
Riaditeľ
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková, MBA
Tel: +421 47/4308 302
E-mail: riaditel@salustia.sk
Zástupca riaditeľa
Ing. Martin Longauer
vedúci ekonomicko-technického úseku, ekonóm
Tel: +421 47/4308 304
E-mail: ekonom@salustia.sk

Daniel Ivan
Inštruktor sociálnej rehabilitácie (nácvik pracovných zručností)
Tel: +421 47/4308 315
E-mail: soc.rehabilitacia@salustia.sk
Úsek sociálno-zdravotný
Mgr. Veronika Zaušková
Vedúca sociálno-zdravotného úseku, sestra, manažér kvality
Tel: +421 47/4308 318
E-mail: socialne.veduci@salustia.sk

Mgr. Silvia Györgyiková
Sociálny pracovník ubytovacieho domu Javor
Tel: +421 47/4308 317
E-mail: socialne.javor@salustia.sk

Mgr. Mária Víziová
Sociálny pracovník ubytovacích domov Lipa, Gaštan
Tel: +421 47/4308 317
E-mail: socialne.lipa@salustia.sk

Mgr. Katarína Tatárová
Sociálny pracovník ubytovacieho domu Breza
Tel: +421 47/4308 319
E-mail: socialne.breza@salustia.sk

Mgr. Miroslava Oravcová, MBA
Sociálny pracovník ubytovacieho domu Platan
Tel: +421 47 / 4308 319
E-mail: socialne.platan@salustia.sk

Ing. Judita Tašká
Inštruktor sociálnej rehabilitácie (admin.)
Tel: +421 47/4308 321
E-mail: socialne.admin@salustia.sk

Mgr. Anna Hukeľová
Sestra v dennej prevádzke
Tel: +421 47/4308 320
E-mail: sestra1@salustia.sk

Monika Lupová
Sestra v dennej prevádzke
Tel: +421 47/4308 320
E-mail: sestra2@salustia.sk

Daniel Ivan
Inštruktor sociálnej rehabilitácie (nácvik pracovných zručností)
Tel: +421 47/4308 315
E-mail: soc.rehabilitacia@salustia.sk

Žaneta Lavríková
Inštruktor sociálnej rehabilitácie (rehabilitačné aktivity)
Tel: +421 47/4308 328
E-mail: instruktor.breza@salustia.sk

Psychológ
Tel: +421 47/4308 329
E-mail: socialne.instruktor@salustia.sk

Úsek ekonomicko-technický
Ing. Martin Longauer
Vedúci ekonomicko-technického úseku, ekonóm
Tel: +421 47/4308 304
E-mail: ekonom@salustia.sk

Ing. Marianna Danielová
Referent technickej prevádzky
Tel: +421 47/4308 309
E-mail: prevadzka@salustia.sk

Alžbeta Patermanová
Odborný referent PaM
Tel: +421 47/4308 303
E-mail: mzdove@salustia.sk

Alica Debnárová
Referent registratúry, administratívy a materiálno-technickej zásoby
Tel: +421 47/4308 300
E-mail: registratura@salustia.sk

Ing. Csilla Végh
Účtovník
Tel: +421 47/4308 322
E-mail: uctovne@salustia.sk

Marcela Ragačová
Referent prevádzky obslužných činností
Tel: +421 47/4308 305
E-mail: stravovanie1@salustia.sk

Alena Jasová
Skladový účtovník potravín
Tel: +421 47/4308 324
E-mail: stravovanie2@salustia.sk

Kuchyňa
Tel: +421 47/4308 313


Údržba
Tel: +421 47/4308 307


Ubytovacie domy
UBYTOVACÍ DOM (236) - LIPA
Tel: +421 47/4308 308
E-mail: lipa@salustia.sk

UBYTOVACÍ DOM (225) - PLATAN
Tel: +421 47/4308 311
E-mail: platan@salustia.sk

UBYTOVACÍ DOM (220) - JAVOR
Tel: +421 47/4308 310
E-mail: javor@salustia.sk

UBYTOVACÍ DOM (224) - BREZA
Tel: +421 47/4308 314
E-mail: breza@salustia.sk

UBYTOVACÍ DOM (227) - GAŠTAN
Tel: +421 47/4308 317
E-mail: socialne.lipa@salustia.sk

Mohlo by Vás zaujímať: