• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kirť
Jazyk/Nyelv 

Kontakty

Prevádzkové údaje
Domov sociálnych služieb
Čeláre - Kirť 189
991 22 Bušince

IČO:00647560
DIČ:2021314141
IČ DPH:neplatca
Telefonické, faxové a elektronické spojenie
Ústredňa: 047 / 4308 333, 047 / 4308 300
E-mail: riaditelka@dsscelarekirt.sk
Stránkové dni podateľne

Každý pracovný deň od 7:30 – 12:30

Riaditeľ
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
riaditeľka DSS
Tel: 047 / 4308 383, 047 / 4308 302
E-mail: riaditelka@dsscelarekirt.sk
Zástupca riaditeľa

Ing. Martin Longauer
vedúci ekonomicko - technického úseku, ekonóm
Tel: 047 / 4308 304
E-mail: uctovne@dsscelarekirt.sk

Daniel Ivan
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Tel: 047 / 4308 315
E-mail: ergoterapia@dsscelarekirt.sk


Úsek sociálno - zdravotný
Mgr. Veronika Zaušková
Vedúca sociálno - zdravotného úseku, sestra, manažér kvality
Tel: 047/ 4308 318
E-mail: socialne2@dsscelarekirt.sk

Mgr. Anna Hukeľová - Sestra v dennej prevádzke
Tel: 047 / 4308 320
E-mail: sestra@dsscelarekirt.sk

Monika Lupová - Sestra v dennej prevádzke
Tel: 047 / 4308 320
E-mail: sestra2@dsscelarekirt.sk

Mgr. Silvia Györgyiková - Sociálna pracovníčka
Tel: 047 / 4308 317
E-mail: socialne3@dsscelarekirt.sk

Mgr. Mária Víziová - Sociálna pracovníčka
Tel: 047 / 4308 317
E-mail: socialne@dsscelarekirt.sk

Mgr. Katarína Tatárová - Sociálna pracovníčka
Tel: 047 / 4308 319
E-mail: socialne4@dsscelarekirt.sk

Mgr. Miroslava Oravcová - Sociálna pracovníčka
Tel: 047 / 4308 319
E-mail: socialne6@dsscelarekirt.sk

Ing. Judita Tašká - Inštruktor sociálnej rehabilitácie (admin.)
Tel: 047 / 4308 321
E-mail: socialne5@dsscelarekirt.sk


Úsek ekonomicko - technický

Ing. Martin Longauer
Vedúci ekonomicko-technického úseku, ekonóm
Tel: 047 / 4308 304
E-mail: uctovne@dsscelarekirt.sk

Ing. Marianna Danielová - Referent technickej prevádzky
Tel: 047 / 4308 309
E-mail: prevadzka@dsscelarekirt.sk

Alžbeta Patermanová - Odborný referent PaM
Tel: 047 / 4308 303
E-mail: mzdove@dsscelarekirt.sk

Alica Debnárová - Referent registr. admin. a MTZ
Tel: 047 / 4308 333
E-mail: prevadzka3@dsscelarekirt.sk

Ing. Csilla Végh - Účtovníčka
Tel: 047 / 4308 322
E-mail: uctovne2@dsscelarekirt.sk

Judita Libiaková - Referentka obslužných činností
Tel: 047 / 4308 324
E-mail: prevadzka4@dsscelarekirt.sk

Marcela Ragačová - Skladová účtovníčka potravín
Tel: 047 / 4308 305
E-mail: prevadzka5@dsscelarekirt.sk


Kuchyňa
Tel: 047 / 4308 313

Údržba
Tel: 047 / 4308 307

Pavilóny

I. L I P A
Tel: 047 / 4308 308

II. P L A T A N
Tel: 047 / 4308 311

III. J A V O R
Tel: 047 / 4308 310

IV. B R E Z A
Tel: 047 / 4308 314

Inštruktori sociálnej rehabilitácie
Tel: 047 / 4308 323

Daniel Ivan - Pracovná rehabilitácia
Tel: 047 / 4308 315
E-mail: ergoterapia@dsscelarekirt.sk

Mohlo by Vás zaujímať: