• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Máj 2019

Máj 2019 (7)

Prekrásny máj je novou ozdobou DSS Čeláre-Kírť. 

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. 

Obyvatelia domova sociálnych služieb si dňa 2.5.2019 pripomenuli jarné prebúdzanie prírody a postavili vlastnoručne vyzdobený máj. 

Máj postavili tradičným spôsobom. Sprievod s májom sa sústredil pred tréningovým centrom chráneného bývania. Odtiaľ prijímatelia sociálnej služby niesli máj, sprevádzaní hrou na harmonike a spevom popri jednotlivých pavilónoch až k administratívnej budove DSS. Pod postaveným májom – niekoľko metrov dlhým smrekom s očistenou kôrou, na ktorom je ponechaný iba vrch, ktorý  je ozdobený farebnými stužkami priviazanými na venci sa veselo zabávali. Okrem príhovoru a básní zaznelo viacero piesní, medzi nimi aj pesnička „Máj, máj zelený...“Tradícia stavania mája v DSS je už zaužívaná niekoľko rokov a oslavuje sa vždy prvý pracovný deň po prvom máji.Šikovní prijímatelia sociálnej služby boli za postavený máj odmenení občerstvením - slaninkou, klobáskou a malinovkou, čo im spôsobilo veľkú radosť 

Zapísala: Mgr. Silvia Györgyiková – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie