• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

MDŽ-Poďakovanie

MDŽ v DSS (1)

    Dnešný rok bol počas sviatku Medzinárodného dňa žien výnimočný. Naši prijímatelia sociálnej služby ,,chlapci" z oddelenia LIPA pripravili pre nás, tu pracujúce ženy, prekvapenie. V rámci kreatívneho posedenia pripravili papierové kvietky ako darček pre zamestnankyne. S radosťou išli na každé oddelenie a na každý úsek a zablahoželali ženám k ich sviatku. Na spestrenie niektorí prijímatelia aj zarecitovali krátke básničky. Prekvapenie zo strany našich žien bolo obrovské. Mohli sme s radosťou skonštatovať, že našu prácu a snahu si naši prijímatelia vážia, ocenia ju a sú za ňu vďační.

V mene kolektívu žien pracujúcich v DSS Čeláre Kírť

Priložené fotografie