• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Na krídlach anjelov 2019

page3

Keď sme obdržali pozvánku na benefičné podujatie ,,Na krídlach anjelov“, ktoré sa konalo 16.09.2019 v Žiari nad Hronom, neváhali sme ani chvíľu a pozvanie sme okamžite prijali. 

Pripravili sme si transparenty, dobrú náladu a vyrazili sme na cestu. Minibus nám zabezpečilo OZ Štvorlístok pre každého. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych služieb Čeláre-Kírť, ich rodinných príslušníkov, a zamestnancov uvedeného zariadenia.

Pri nástupe do minibusu sme však natrafili na malý problém a tým bol jeden „čierny pasažier“ – Janko, ktorý nebol na zozname cestujúcich. Keď sa dozvedel, že sa ide na koncert, sám sa poobliekal do pekných šiat a bol pripravený. Jedno miesto sa tesne pred odchodom autobusu uvoľnilo, tak sme Janka neodmietli a nesklamali. 

Naši prijímatelia sa veľmi dobre bavili. Stretli tam priateľov z iných zariadení, o občerstvenie bolo tiež postarané. Za všetko zo srdca ďakujeme OZ Milan Štefánik.

Pred odchodom zo zariadenia si prijímatelia vyzdvihli vreckové, za ktoré si mohli kúpiť čo chceli a tým si cvičili finančnú gramotnosť, každý podľa svojich možností. Cestou späť sme sa s našimi prijímateľmi zastavili na salaši a dali sme si chutnú večeru.

Takéto podujatia pomáhajú našim prijímateľom sociálnej služby na chvíľu sa vymaniť zo stereotypu všedných dní a zažiť niečo nové, preto veľmi radi využívame možnosť zúčastňovať sa na nich. Tešíme sa aj na budúce.

Zapísala: Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka


Priložené fotografie