• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Nadácia EPH - Chránime sa pred vírusmi

5

V dnešnej zložitej pandemickej situácii sme okamžite zareagovali na výzvu nadácie EPH a napísali projekt, ktorého názov už sám napovedá, že budeme bojovať proti vírusom, hlavne ako prevencia pred celosvetovým vírusom COVID 19. Projekt bol schválený a za peniaze z nadácie EPH (1 500,- € + spolufinancovanie DSS Čeláre-Kírť 282,- €) boli zakúpené stacionárne germicídne žiariče do všetkých ubytovacích pavilónov, teda v počte päť kusov.

Uzavreté germicídne žiariče sme namontovali v spoločenských miestnostiach ubytovacích pavilónov, na frekventovaných miestach, kde sa zdržiava najviac ľudí počas celého dňa. Každodenným používaním nás môžu germicídne žiariče ochrániť a prispieť k úhynu mikroorganizmov už v zárodkoch a tým predísť vzniku akéhokoľvek vírusového ochorenia v našom zariadení.  

Touto cestou by sme sa radi poďakovali Nadácii EPH za pomoc v tejto neľahkej situácii.


ĎAKUJEME! 


Zapísal: Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie