• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Naša nová zábava ,,Herňa“

Herňa (01)

Toto  nečakané obdobie naši prijímatelia prežívali rôzne, niektorí  boli rozrušení,  iní zas nechápali situáciu, odzneli časté otázky - Do kedy to bude trvať? Kedy už môžeme ísť na výlet?. Vedenie DSS sa tak rozhodlo, spríjemniť ich nadmerný voľný čas na zábavu, aby nepociťovali žiadne obmedzenia. Tak sa v našom zariadení obnovila nevyužitá budova.

Miestnosť sme zariadili, dostali tu svoje miesto kresby aj maľby od našich ,,umelcov“. Prijímatelia miestnosť pomenovali na základe jeho využitia Herňou. Majú tu možnosť tráviť, s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie svoj voľný čas pri obľúbených hrách ako je biliard, šípky, stolný tenis a futbal. Je to pre našich prijímateľov niečo nové, súperia medzi sebou, chodia sa  navzájom povzbudzovať alebo len tak sledovať zápas medzi priateľmi.

Veľmi radi využívajú túto miestnosť, napĺňa ich to pozitívnou energiou. 

Zapísala: Ingrid Sipos - Molnár, inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Priložené fotografie