• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Naša účasť na voľbách 2022

volby 1

Dňa 29. októbra 2022 sa konali Komunálne voľby a Voľby do VÚC. Oslovili sme preto tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú trvalý pobyt vo volebnom obvode. Záujem voliť prejavilo 16 prijímateľov. 

Uskutočnili sme preto predvolebné stretnutie, kde sme našich prijímateľov oboznámili s priebehom volieb, vysvetlili sme si rozdiel medzi komunálnymi voľbami a voľbami do VÚC. V rámci predvolebného stretnutia sme si objasnili aj to ako bude volebný deň prebiehať. Na prijímateľoch bolo vidieť nadšenie z toho, že aj oni môžu takýmto spôsobom prispieť k zmene a lepšej budúcnosti obce, či samosprávneho kraja. 

Na volebný deň boli naši prijímatelia svedomito pripravení, vyobliekali sa do sviatočných šiat a netrpezlivo očakávali príchod volebnej komisie s prenosnými volebnými urnami.  Voľby prebehli bez komplikácií a naši prijímatelia boli na   svoju účasť vo voľbách patrične hrdí. 

Zapísala : Mgr. Miroslava Oravcová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie