• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Návšteva priateľov v zahraničí

Halászi 1

    V júni naše zariadenie dostalo pozvánku na Deň otvorených dverí do Maďarska. Naši prijímatelia sociálnej služby na toto pozvanie už čakali, pretože už niekoľko rokov je pre nás leto spojené s návštevou priateľov v Ludányhalászi a športovým popoludním. V pozvánke bol spomenutý futbalový zápas o pohár riaditeľky Ipolypart Otthonu v Ludányhalászi. Naši prijímatelia veľa trénovali, a aj na ihrisku bojovali statočne.

    Celodenný program sa začal svätou omšou, na ktorej spieval hudobný zbor zariadenia. Potom nasledoval kultúrny program - recitácie, operný spev, rozprávka, moderný tanec a aj divadelné predstavenie. Po výdatnom obede si prijímatelia zašportovali. Športových disciplín sa zúčastnilo sedem zariadení. Súperilo sa v kolkovaní, v ktorom získali naši prvé miesto. Futbalový turnaj pre nás skončil remízou a len málo nám chýbalo k víťazstvu. Nakoniec naši prijímatelia získali druhé miesto ako vlani, ale tešili sa a boli spokojní. Jediné čo im chýbalo boli medaily, aj keď strieborné. No bolo im sľúbené, že o rok už na nich budú čakať aj medaily, dúfajme, že zlaté.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová sociálna pracovníčka 

Priložené fotografie