• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Návšteva Slovenského červeného kríža v DSS Čeláre - Kírť

IMG_4611

Dňa 16.10.2017 nás navštívili členovia Slovenského Červeného kríža z Veľkého Krtíša. Členky SČK obdarovali našich PSS šatstvom a obuvou zo zbierok, ktoré vykonali v rámci charity.  Porozprávali nám ako ich aktivita a pomoc vyzerá v reálnom živote.

Červený kríž je medzinárodná dobrovoľná organizácia zdravotníckej služby založená v roku 1863 na podnet švajčiarskeho spisovateľa J.H. Dunanta. Aktivita Slovenského Červeného kríža sa sústreďuje na konkrétneho jednotlivca či skupinu ľudí s ich špecifickými potrebami,  zameriava sa  na charitatívnu činnosť. Na Slovensku sa okrajovo zaoberá Červený kríž a niektoré cirkevné združenia zberom obnoseného šatstva. Za rok vyzbierajú stovky vriec  obnoseného šatstva,  s pomerne slušnou kvalitou, čo sa dá okamžite použiť.    Okrem charitatívnej činnosti usporadúvajú rôzne besedy a stretnutia.

Pri ich návšteve  u nás sme si dohodli  termín nášho budúceho stretnutia, ktoré sa  uskutoční v novembri. Naše stretnutie má byť spojené s besedou o tolerancii, a už teraz  sa tešíme spolu s našimi PSS na zaujímavú tému .

Zapísala: Mgr. Mária Víziová,  sociálna pracovníčka

Priložené fotografie