• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Návšteva Veľký Blh

Femina (1)

S radosťou sme prijali pozvanie dlhoročných priateľov z DSS Femina Veľký Blh na tohtoročný majáles.

    Pri príchode nás naše priateľky obdarili s darčekmi a začala sa oslava. Naši prijímatelia postavili máj, ktorý si ženy z Femini vyzdobili. Bolo pekné sledovať ich vzájomnú spoluprácu. Po pestrom kultúrnom programe, ktorý pre nás pripravili hostitelia sa začala veselica na dvore. Popoludnie mali prijímatelia spestrené aj rôznymi spoločenskými hrami. Naši prijímatelia sa s dlhoročnými priateľkami poprechádzali v parku, posedeli si na lavičkách a s nadšením tancovali. Na ich tvárach sa odrážala pohoda, kľud a spokojnosť.

    Počas cesty domov sme si urobili menšiu zastávku v Motoreste, kde naši prijímatelia si navzájom rozprávali zážitky zo stretnutia a plánovali ako sa pripravia na jesennú návštevu kamarátok z Feminy Veľký Blh v našom zariadení.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová 

Priložené fotografie