• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Nová šanca na uplatnenie sa na pracovnom trhu

Kinka

Vďaka spoločnosti SPP sa aj tento rok splnil sen jedného nášho prijímateľa sociálnych služieb (PSS), Romana K.

    Roman patrí medzi najšikovnejších, najaktívnejších a najusilovnejších členov našej komunity. Denne sa aktívne a nadšením zapája do činností centra rozvoja pracovných zručností.Okrem svojich každodenných povinností sa už dlhé roky venuje pleteniu z prútia. Vyrába z neho vence a pred veľkonočnými sviatkami pletie korbáče, aby mali čím vyšibať dievčatá z CSS Sloven Slávnica.

    Získaním finančných prostriedkov z nadácie SPP v programe Opora dostal šancu vyrábať pekné veci z kvalitného materiálu, tým rozvíjať svoj talent a nadobudnúť nové pracovné a sociálne zručnosti pri výrobe a predaji vyrobených výrobkov.

    Touto cestou chceme vyjadriť naše poďakovanie a tlmočiť aj poďakovanie nášho PSS ľuďom, ktorí vybrali náš projekt a tým poskytli ďalšiu možnosť sebarealizácie, rozvoja pracovných a sociálnych zručností nášho PSS.

Mgr. Silvia Györgyiková - sociálna pracovníčka 

Priložené fotografie