• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO


ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO
Kirť 189, 991 22  Čeláre

Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) (Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)

Dátum založenia: 15.11.2012

Činnosť: Činnosti záujmových organizácií

Email: stvorlistokprekazdeho@gmail.com

IČO: 42303681
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0031 1286 7753, VÚB, a.s.

Kontakty

Predseda - Ing. Martina Ivanová
Tel: 047/4308315

Tajomník - Mgr. Silvia Györgyiková
Tel: 047/4308317

Pokladník - Mgr. Mária Víziová
Tel: 047/4308317

Ciele občianskeho združenia

    "Cieľom združenia je združovať občanov so zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a príbuzných, ako aj ďalších, ktorí majú záujem o spoluprácu. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, ich rodinných príslušníkov, a zamestnancov nášho zariadenia.

     Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

    - realizáciou edukačných, športových a iných voľno-časových aktivít zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt, podporu zdravého životného štýlu, výmenu odborných skúseností organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou, a tiež podporou terapeutických a rehabilitačných aktivít;

    - organizáciou voľno-časových aktivít a motiváciou k tvorivej činnosti (tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, príležitostný predaj výrobkov zhotovených v rámci pracovnej terapie v ZSS Salustia - SZSZI Salustia, vytváranie chránených dielní a chránených pracovných miest);

    - vytváraním materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovaním života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov;

    - spoluprácou so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovaním a participáciou na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania."

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Stanovy OZ 2024 308 kB [pdf]