• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kirť
Jazyk/Nyelv 

Občianske združenie Štvorlístok pre každého


Štvorlístok pre každého
Čeláre-Kirť 189 991 22 Čeláre

Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)

Dátum založenia: 15.11.2012

Činnosť: Činnosti záujmových organizácií

Email: stvorlistokprekazdeho@gmail.com

IČO: 42303681
Číslo účtu: 3112867753/0200, VUB

Kontakty

Predseda - Ing. Martina Ivanová
Tel: 047/4308315

Tajomník - Mgr. Silvia Györgyiková
Tel: 047/4308317

Pokladník - Mgr. Mária Víziová
Tel: 047/4308317

Ciele občianskeho združenia

    "Cieľom združenia je združovať občanov so zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a príbuzných, ako aj ďalších, ktorí majú záujem o spoluprácu. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych služieb Čeláre-Kírť, ich rodinných príslušníkov, a zamestnancov nášho zariadenia.

     Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

    - realizáciou edukačných, športových a iných voľno-časových aktivít zameraných predovšetkým na adresné sprostredkovanie hodnôt, podporu zdravého životného štýlu, výmenu odborných skúseností organizovaním seminárov, kurzov, prednášok a publikačnou činnosťou, a tiež podporou terapeutických a rehabilitačných aktivít;

    - organizáciou voľno-časových aktivít a motiváciou k tvorivej činnosti (tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, príležitostný predaj výrobkov zhotovených v rámci pracovnej terapie v DSS Čeláre-Kírť, vytváranie chránených dielní a chránených pracovných miest);

    - vytváraním materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovaním života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov;

    - spoluprácou so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovaním a participáciou na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania."

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
15. 11. 2018  Stanovy OZ 2 384 kB [pdf]