• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Ošetrovateľská starostlivosť

V systéme starostlivosti o klienta nepretržite zabezpečujeme základné lekárske vyšetrenia, odborné lekárske vyšetrenia, kontrolné lekárske vyšetrenia, lekárske predpisy, poukazy na kompenzačné pomôcky, na materiálno - technické vybavenie a v neposlednom rade v stavoch bezprostredne ohrozujúcich život privolanie RZP.

Praktický lekár pre dospelých navštevuje naše zariadenie 1 x týždenne a psychiater 2 x za dva týždne. Kvalifikovaní odborní zamestnanci plnia ordinačné pokyny lekárov na základe konzultácii na jednotlivých vizitách a vyšetreniach.

Ostatné odborné vyšetrenia sú realizované v zdravotníckych zariadeniach. Podľa stupňa odkázanosti sú na odborných vyšetreniach prijímatelia sprevádzaní opatrovateľkou. Zabezpečujeme predpisovanie a dodávanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky.

Priložené fotografie