• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Osobné vybavenie

Zariadenie poskytuje osobné vybavenie prijímateľom, ak si ho nemôžu zabezpečiť sami ani s pomocou rodiny a svojim príjmom. Rozsah osobného vybavenia určí riaditeľ DSS, s prihliadnutím na potreby prijímateľa a jeho zdravotný stav. Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje, sa eviduje na osobnej karte PSS.

Priložené fotografie