• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Osobné vybavenie

Zariadenie poskytuje osobné vybavenie prijímateľom, ak si ho nemôžu zabezpečiť sami ani s pomocou rodiny a svojim príjmom. Rozsah osobného vybavenia určí riaditeľ DSS, s prihliadnutím na potreby prijímateľa a jeho zdravotný stav. Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje, sa eviduje na osobnej karte PSS.

Priložené fotografie