• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Podaj pomocnú ruku v čase pandémie - zachráň životy našich seniorov!

Pl_

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii SPP zato, že aj teraz v čase núdze, v čase pandémie COVID 19 nám podala pomocnú ruku, poskytla pomoc prostredníctvom programu „Pomáhame „SPPolu“.

Sme nesmierne vďačný členom komisie za schválenie nášho projektu vo výške 800,- €. 

Vďaka získaným finančným prostriedkom sa posilnila ochrana prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb zakúpením vitamínov, dezinfekčných prostriedkov, ochranných rúšok (respirátorov) a ochranných overalov. Priložené fotografie