• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Poďakovanie dobrým ľuďom

12

Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých seniorov a prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach na Slovensku vianočnými darčekmi bola Janka Galatová, ktorá založila skupinu na Facebooku a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov. Do zbierky sa rozhodla aktívne zapojiť aj Silvia Slobodová a niekoľko ďalších kontaktných osôb, vďaka ktorým sa v prvom roku podarilo vyzbierať namiesto plánovaných 30 až 800 balíkov.

Druhý ročník sa rozrástol do celoslovenskej výzvy a podarilo sa im osloviť a zapojiť vyše 100 kontaktných osôb, vďaka ktorým celkovo vyzbierali viac ako 22 000 balíčkov  a skrášlili tak Vianoce prijímateľom sociálnej služby vo vyše 300 sociálnych zariadeniach po celom Slovensku. Tretí ročník zbierky je poznačený pandémiou, prijímatelia sú v domovoch mnohokrát bez povolených návštev, a preto pocit, že nie sú sami ani v týchto ťažkých časoch potrebujú o to viac. Zbierku sa rozhodli zrealizovať so splnením zvýšených hygienických  požiadaviek, aby ochránili zdravie kontaktných osôb a ich rodín, ale aj zdravie pracovníkov a prijímateľov v zariadeniach. 


Sociálna pracovníčka Mgr. Katarína Tatárová sa v mene nášho zariadenia zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ spolu s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši pod vedením p. Jaroslavy Ubrankovičovej, ktorá koordinovala krabice pre našich prijímateľov sociálnej služby sa 106 vytúžených krabičiek dostalo do DSS Čeláre-Kírť.


Keďže odovzdávanie krabíc v sprievode programu a ďalších ľudí tento rok nie je možné, vyzývali organizátorky tohto projektu, aby čo najviac ľudí pridalo do svojich krabíc zo srdca napísaný pozdrav, list, fotky príp. aj obálku so známkou, aby im prijímatelia mohli odpísať.


„Krabičky“ spájajú ľudí z celého Slovenska a ukazujú to veľké dobro, ktoré v ľuďoch je. Mnohí prijímatelia sociálnej služby nemohli uveriť, že ten darček je pre nich a je nezištným darom.


Ďakujeme zo srdca

zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby v DSS Čeláre-KírťZapísala: Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie