• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Poľovnícka výstava vo Veľkom Krtíši ožila návštevou prijímateľov sociálnych služieb DSS Čeláre-Kírť

Poľ. výstava 2018 (1)

    Atmosféru poľovníctva mohli prežiť prijímatelia sociálnej služby Čeláre-Kírť z pavilónu Lipa na poľovníckej výstave dňa 22. marca 2018. Všetkých priaznivcov poľovníctva tu čakala chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí zveri ulovenej v poľovných revíroch okresu Veľký Krtíš, v sezóne 2017/2018. Výstavu si mohli návštevníci prezrieť v troch výstavných sálach Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši. Chovateľská prehliadka je výsledkom práce poľovníkov a informuje ľudí o poľovníctve v okrese. Tento rok ponúkla 870 trofejí raticovej zveri, šeliem i tradičnú výstavu fotografií.

    Naši prijímatelia sú priaznivci prírody, na prechádzkach v lese často pozorujú zver a tešia sa každý rok na poľovnícku výstavu. Naša malá skupinka sa vybrala autobusom do Veľkého Krtíša. Počas cestovania sme sa rozprávali aj o tom, ako bezpečne sa máme pohybovať po meste. Z výstavy mali prijímatelia veľkú radosť a potom sa tešili na nákupy. Zastávku a oddych sme si spravili v cukrárni a po malom občerstvení sme vo svojom výletnom dni pokračovali v obchodoch, kde si prijímatelia urobili nákupy, podľa svojej potreby. Na záver si v reštaurácií Koala vychutnali dobré bryndzové halušky, toto jedlo patrí medzi ich najobľúbenejšie a vždy si ho s radosťou vychutnajú.

    Do zariadenia, ktoré považujú za svoj skutočný domov, sme sa vrátili okolo tretej hodine po obede. Prijímatelia boli síce od celodenného chodenia unavení, ale plný nových zážitkov, o ktorých s úsmevom rozprávali ostatným, ktorí sa na nášho výletu nezúčastnili.

Priložené fotografie