• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Práca môže aj liečiť

Letné práce (1)

V rámci rozvoja pracovných zručností v DSS Čeláre – Kírť sa využívajú základné metódy, cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činnosti, ale aj názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej činnosti. Zamestnanci zodpovední za rozvoj pracovných zručností využívajú predovšetkým individuálny prístup ku prijímateľovi a fázovanie (krokovanie) pracovných činnosti od jednoduchších k zložitejším, od krátkodobých k dlhodobejším a pod..

 Pri rozvoji pracovných zručností sa zameriavame na osvojenie si pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorých cieľom je udržanie, obnova alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopností prijímateľa a jeho začlenenie do spoločnosti. 

Pijímatelia sociálnych služieb sa zapájajú do prác na vedľajšom hospodárstve, pri údržbe areálu a usilovne vypomáhajú v záhrade. V našej Minizoo popri pravidelnej starostlivosti o zvieratá a vtáctvo prebiehajú aj práce so senom a kosenie areálu. Začiatkom tohto leta aj naše záhrady  potrápili veľké horúčavy a dlhotrvajúce sucho. Naši prijímatelia zapojení do poľnohospodárskych prác pomáhali pri polievaní  vysadených letničiek na záhonoch a v nádobách. Tiež pravidelne zavlažovali priesady paprík a rajčín v záhrade. Koncom leta  sme urobili zber cibule a cesnaku, do ich čistenia sa prijímatelia tiež aktívne zapojili. Za ich vynaložené úsilie sa im pôda odmenila  bohatou úrodou. Počas celého leta si pochutnávali na čerstvých paradajkách a paprike. Pochutnali si aj na lahôdkovej kukurici a dobrom čerstvom leči, ktoré si prijímatelia s pomocou inštruktorov sociálnej rehabilitácie sami pripravili. 

Musíme vysloviť prijímateľom sociálnej služby ďakovné slová, za ich vytrvalosť, lebo napriek suchote, výsledkom ich usilovnej práci bola dobrá úroda, a čo je najdôležitejšie pri práci rýchlejšie zabudli na svoje problémy, starosti či chorobu.

Zapísala: Ing. Ivanová Martina

Priložené fotografie