• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Pretože životné prostredie nám nie je ľahostajné...

stiahnuť

Ochrana životného prostredia a recyklácia sa stáva súčasťou nášho každodenného života. Aj v Domove sociálnych služieb Čeláre-Kírť pristupujeme zodpovedne k životnému prostrediu, preto sme sa zapojili do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní a tiež na zber drobného elektroodpadu a batérií. Hlavnou úlohou tohto systému je podpora separovaného zberu odpadu a osveta medzi zamestnancami ako aj medzi prijímateľmi sociálnych služieb. Odpad je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie. Neustále zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru. 

Zberné boxy pre recykláciu sú umiestnené v administratívnej budove nášho zariadenia. 

Tonery sa do boxu vkladajú bez krabice, v plastovom vrecku alebo zabalené do novín. Nezbierajú sa samostatné tonerové valce, obaly z náhradných náplní a pod.

Typy batérií, ktoré sa do nádoby vkladajú sú napr. alkalické, líthiové z mobilných telefonických prístrojov, gombíkové z kalkulačiek a pod. 

FAKTY:


Ročne sa na celom svete vyhodí cez 500 miliónov atramentových catridgov a laserových tonerov!

  • Celková hmotnosť vyhodených catridgov a tonerov je rovnaká ako hmotnosť 112 463 osobných automobilov!
  • Ak všetky vyhodené catridge a tonery poskladáme vedľa seba, obopnú 3x rovník!
  • Plasty, z ktorých sú catridge a tonery vyrobené sa rozkladajú 450-1000 rokov!
  • Catridge a tonery môžu byť znova použité až 4x!


Zo starých batérií nie je možné vyrobiť nové. Preto je veľmi nevhodné vyhadzovať ich do zmiešaného odpadu, prinajmenšom preto, že niektoré typy batérií môžu obsahovať rôzne nebezpečné látky.

Zdá sa, že sú to iba maličkosti, ale práve od tých treba začať.


Zapísala: Ing. Csilla Végh

Priložené fotografie