• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kirť
Jazyk/Nyelv 

Rada prijímateľov sociálnej služby otvorila rok 2023

Prvé spoločné stretnutie v novom roku 2023 (8)

Každý rok začiatkom januára sa v DSS Čeláre-Kirť organizuje stretnutie na uvítanie Nového roka. Tento rok ho dňa 4.januára 2023 zorganizovala Rada prijímateľov sociálnej služby.  Prijímatelia a zamestnanci si spoločne zaspomínali na uplynulý rok, čo spolu prežili, čo sa u nás zmenilo, aké miesta sme spoločne navštívili a zaželali všetko dobré v Novom roku..

Hneď v úvode stretnutia predniesol svoj príhovor pán Marián Oravkin, ktorý je zároveň predsedom Rady prijímateľov sociálnej služby. Vo svojom príhovore okrem vinšovania k Novému roku poukázal aj na činnosť Rady prijímateľov sociálnej služby a predstavil jej členov. Najmä pre novoprijatých prijímateľov ozrejmil, že so svojimi podnetmi, návrhmi, prípadne sťažnosťami sa môžu kedykoľvek obrátiť na svojich zvolených zástupcov z jednotlivých oddelení. 

Pán Oravkin vo svojom príhovore v krátkosti zhrnul z pohľadu členov Rady prijímateľov aj predchádzajúci rok 2022 a oboznámil zúčastnených s zrealizovanými návrhmi, výletmi a stretnutiami, ktoré sa nám aj napriek pretrvávajúcej pandémii podarilo spoločne uskutočniť. Na záver pán Oravkin, v mene členov Rady prijímateľov sociálnej služby, poďakoval všetkým prijímateľom za prejavenú dôveru a spoluprácu.

Po príhovore p. Oravkina sa p. riaditeľka PaedDr. Kertészová Boriková poďakovala za príhovor  a zapriala všetkým prijímateľom aj zamestnancom do Nového roka predovšetkým to najdôležitejšie, a tým je pevné zdravie, šťastie, lásku a vzájomné porozumenie, aby sa nám v Novom roku darilo o čosi viac ako v tom predchádzajúcom  a aby sme nezabúdali na ochotu vzájomne si aj naďalej pomáhať a podporovať jeden druhého. 

V rámci tohto stretnutia vystúpila aj vedúca-sociálno zdravotného úseku Mgr. Zaušková, ktorá oboznámila našich prijímateľov zo zmenami v organizačnej štruktúre zamestnancov a predstavila prijímateľom novonastupujúcu internú psychologičku slečnu Bc. Zólyomiovú, na ktorú sa budú môcť naši prijímatelia kedykoľvek obrátiť so svojimi problémami. 

Naše príjemné stretnutie sme ukončili posedením pri chutnom kotlíkovom guľáši, ktorý pre nás pripravili inštruktori sociálnej rehabilitácie z Centra rozvoja pracovných zručností, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie. 

Veríme, že nás v nasledujúcom roku 2023 čaká ešte veľa takýchto príjemných spoločných stretnutí, na ktoré budeme ešte dlho spomínať, že naša spolupráca bude aj naďalej pretrvávať a podarí sa nám spoločne zorganizovať množstvo nezabudnuteľných výletov. 


V Novom roku 2023 prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle pevné zdravie, duševnú pohodu, lásku, šťastie a spokojnosť.


Zapísala : Mgr. Miroslava Oravcová – sociálna pracovníčka 

Priložené fotografie