• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Relaxačný deň

Relaxačný deň (1)

Dňa 28.6.2019 sme sa s prijímateľmi sociálnej služby oddelenia Lipa a tréningového chráneného bývania vybrali na relaxačný pobyt do Novolandie v Rapovciach. 

Ako každý rok, príchodom leta, plánujeme s prijímateľmi rôzne výlety. Navštíviť kúpalisko sme sa rozhodli, lebo leto si už užívame v plnom prúde a lúče slniečka nám dávajú všetkým poriadne zabrať. Prijímatelia v lete cítia potrebu relaxovania pri odlišnej činnosti, ako tej, ktorú vykonávajú počas roka. Plávanie, kúpanie sa, či nákup občerstvenia ich potešil. Celou cestou domov so smiechom diskutovali  o svojich zážitkoch. A ak sa hovorí, že smiech a úsmev liečia, pri duševnom zdraví to platí dvojnásobne!  

Výletu sa zúčastnilo 7 prijímateľov, ktorí spolu so sociálnou pracovníčkou zhodnotili  relaxačný deň ako vynikajúci a už plánujú ďalšie výlety na budúci mesiac, veď leto sa ešte len začína.

Zapísala: Mgr.Mária Víziová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie