• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni, Rozvoj energetických služieb - Čeláre-Kirť

plagát-EA-Čeláre

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Miestom realizácie je 10 budov Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť.

Priložené fotografie