• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Rozvoj pracovných zručností

Liečba prácou - je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy pri sociálnej rehabilitácii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Prostredníctvom liečby prácou sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť PSS v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Činnosť PSS na týchto "pracoviskách" sa denne vyhodnocuje. Pri práci sa využívajú individuálne plány činnosti a diferencovaný prístup ku každému prijímateľovi. Pracuje sa na základe ročných plánov rozpracovaných na jednotlivé mesiace.

Toho času PSS sa majú možnosť zapojiť do práce na týchto úsekoch:

Stolárska dielňa

 • práca s drevom - výroba rôznych výrobkov z dreva
 • pomoc pri oprave poškodených predmetov (napr. lavičiek) alebo zhotovovanie nových (záhradné sedacie súpravy)

Práce v záhrade

 • pestovateľské práce v záhrade a v skleníku (pestovanie zeleniny)
 • kosenie a sušenie trávy
 • sezónne práce ( zber ovocia a zeleniny, úprava záhonov, udržiavanie ihriska, hrabanie lístia, odpratávanie snehu a pod.)

Práce v prospech zariadenia

 • pomoc v práčovni, pomoc pri upratovaní ubytovacích jednotiek
 • práce na výstavbe ihriska, oplotenia...
 • pomoc pri úprave hrobov zosnulých obyvateľov na cintoríne
 • pomocné stavebné práce pri údržbe a rekonštrukcii zariadenia
 • sezónne práce - odpratávanie snehu, zametanie dvora, hrabanie lístia

Práce na vedľajšom hospodárstve

 • chov zajacov, sliepok, starostlivosť o kone
 • starostlivosť o rôzne domáce a exotické zvieratá v Minizoo

Priložené fotografie