• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Ruka v ruke - regionálny festivalProjekt č. FMP-E/1901/013 

Názov projektu: Ruka v ruke - regionálny festival


Dňa 21.8.2021 sa v obci Čeláre konala záverečná konferencia k projektu s názvom ,,Ruka v ruke“. Realizácia projektu začala 6.1.2020, mala trvať 6 mesiacov, ale kvôli pandémii Covid 19 sa termín ukončenia predĺžil až o rok. Miestne samosprávy obcí Ludányhalászi (HU) a Čeláre - Csalár (SK) do odbornej spolupráce zapojili aj dve sociálne inštitúcie. Náš Domov sociálnych služieb Čeláre-Kirť a Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet súdržne spolupracovali s cieľom zaintersovania do projektových aktivít prijímateľov sociálnych služieb týchto sociálnych inštitúcií, ako aj občanov obcí Čeláre a Ludányhalászi. Dve obce a dve sociálne inštitúcie si za cieľ vybrali, organizovanie takých podujatí, ktoré už majú svoju dlhodobú históriu tak v Čelároch, ako aj v Ludányhalászi, ale aj v celom regióne EZUS Údolie Ipľa. Zariadenia sa už dlhé roky  navzájom navštevujú a majú krásne spomienky na Športové aktivity pri Jazere Pontyostó v Maďarsku alebo športové aktivity pod názvom ,,V zdravom tele zdravý duch“ v našom zariadení. Počas návštev si prijímatelia vždy vytvoria nové priateľstvá, inšpirujú sa od druhých, získavajú nové vedomosti a ostanú im krásne spomienky. Cieľom projektu bolo však do týchto športovo-kultúrno spoločenských podujatí zapojiť aj obyvateľov oboch obcí, aby sa umožnilo prijímateľom domovov sociálnych služieb rozšíriť si priateľstvá, získať súdržnosť občanov pri prezentácii solidarity občanov oboch obcí, ako aj samotného regiónu so zdravotne znevýhodnenými občanmi. V rámci rôznych projektových aktivít boli prijímatelia sociálnych služieb zainteresovaní do verejného života obcí a regiónu pomocou odborníkov oboch zariadení. Spoločenské  a športové podujatia štyroch partnerov, verejné vystavovanie ručných prác, výtvorov prijímateľov a vystúpenie prijímateľov v symbióze s ostatnými účinkujúcimi na kultúrnych podujatiach, resp. odborné stretnutia zamestnancov a ostatných zainteresovaných partnerov, svojou jedinečnosťou boli a aj budú pozitívnym príkladom spolužita a dobrej spolupráce. 

Ďakujeme že sme mohli byť súčasťou projektu ,,Ruka v Ruke“! 

S úctou zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb DSS Čeláre-Kirť

Priložené fotografie