• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

1

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Preto sme sa aj v našom zariadení zapojili do „Sčítania obyvateľstva 2021“ a to buď individuálne – tí počítačovo zdatnejší, za pomoci alebo asistencie sociálnej pracovníčky. Naši prijímatelia boli hrdí na možnosť sčítať sa a zapojiť sa tak do štatistík majoritného obyvateľstva. 


Zapísala: Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie