• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Školenie zamestnancov

IMG_20200818_122955

Dňa 18.08.2020  sa uskutočnilo v našom zariadení školenie zamestnancov na tému: 

„Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy“,  prednášané pánom Mgr. Nikom Ivanom z Centra  akreditovaného vzdelávania v sociálnych službách TATRA AKADÉMIA.  Školenie prebiehalo v dvoch častiach. Prvá časť školenia boli teoretické znalosti a druhá časť boli praktické ukážky a nácvik používania únikových techník. 

Absolventi školenia boli oboznámení s teóriou telesných a netelesných obmedzení a z dôvodmi ich použitia, poznajú metódy a spôsoby používania prostriedkov netelesného obmedzenia a prakticky ovládajú prostriedky telesného obmedzenia- únikové techniky, ktoré rešpektujú ochranu života, zdravia a dôstojnosť prijímateľa sociálnej služby a sú v súlade s §10 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Školenia sa zúčastnilo 34 zamestnancov DSS Čeláre – Kírť .  Po absolvovaní školenia dostali zamestnanci “ Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity „Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy“ v oblasti sociálnych služieb.

Zamestnanci odchádzali so školenia s novými, užitočnými poznatkami a príjemnými zážitkami.


Zapísala: Mgr. Anna Hukeľová – sestra v dennej prevádzke

Priložené fotografie