• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Sociálna rehabilitácia

Je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby. Úlohou sociálnej rehabilitácie je socializácia prijímateľa sociálnej služby do nového sociálneho prostredia, do ktorého prichádza. Je poskytovaná odbornými zamestnancami sociálneho úseku - sociálnymi pracovníkmi, inštruktormi sociálnej rehabilitácie na základe vypracovaných individuálnych plánov. Pri samotnom zostavovaní plánov spolupracujú odborní lekári. Pri zostavovaní programu vychádzajú zo sociálnej diagnostiky a z celkového zdravotného stavu PSS. Cieľom dlhodobého plánu sociálnej rehabilitácie je udržovať, podporovať a rozvíjať samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť obyvateľov počas ich pobytu v našom zariadení.

Priložené fotografie