• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Splnený sen pána Júliusa vďaka grantu SPP OPORA

Kajtor

Nadácia SPP OPORA splnila sen ďalšieho prijímateľa sociálnych služieb, sen pána Júliusa. Jeho dlhodobým cieľom je návrat do prirodzeného sociálneho prostredia,  začlenenie sa do spoločnosti, vedenie samostatného života bez bariér, zlepšenie si kondície a neustále  zvyšovanie si kvality aktívneho života v spoločnosti. Prvým krokom k dosiahnutiu vytúženého cieľa bolo zaobstaranie bicykla, vďaka ktorému sa mu odbúrajú bariéry odkázanosti na autobusové spojenia, ktoré sú tu na periférii okresu značne obmedzené. Získaním daru sa mu naskytli nové príležitosti sebarealizácie,  môže kedykoľvek navštíviť známych, uskutočniť nákupy v blízkej obci, objavovať krásy prírody,  rozšíriť si sociálnu sieť a stať sa samostatným a rovnocenným členom a aktérom dianí v spoločnosti. Július je nesmierne vďačný Nadácii SPP za ich pomoc a podporu na ceste k dosiahnutiu vytúženého cieľa.