• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Spomíname ...

received_427575486208288

Tak ako po iné roky, aj tento rok si naši prijímatelia dňa 1. novembra uctili  Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. 

Hroby našich najbližších zosnulých, na ktorých s láskou v srdci spomíname sú v tomto sviatočnom období vyzdobené vencami, kvetmi a horia na nich sviece. Vence a kvety vyjadrujú úctu a uznanie životu tých, ktorí už nie sú medzi nami a plameň sviece je symbolom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva.

Naši prijímatelia spoločne navštívili miestny cintorín, kde sú pochovaní už zosnulí prijímatelia sociálnej služby, ktorých pamiatku si každoročne uctíme úpravou hrobov, kladením vencov a zapálením sviec. Aj tohto roku sa naši prijímatelia pomodlili sa a zapálili sviece pri spoločnom hrobe i kríži a tým vyjadrili úctu svojim blízkym, známym, rodine a v neposlednom rade i pamiatku už zosnulým prijímateľom, ktorí spolu s nimi  v zariadení žili. 

Tí menej mobilní si uctia pamiatku zosnulých zapálením sviec a modlitbou pri kaplnke v areáli nášho zariadenia, ktorá slúži ako pietne miesto. 

Česť pamiatke všetkých zosnulých. Odpočívajte v pokoji !

Zapísala : Mgr. Miroslava Oravcová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie