• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Spravodajstvo

Ďakujeme za darované ochranné rúška
 Publikované: 9.4.2020,   Zobrazené: 416 x
Touto cestou sa chceme v týchto ťažkých časoch pandémie koronavírusu poďakovať z celého srdca členom OZ KOSTOLISKO z Dolných Strhár, ktorí mysleli aj na iných a nezištne nám zaslali 80 kusov vlastnoručne ušitých ochranný
Odvolené...
 Publikované: 19.3.2020,   Zobrazené: 356 x
Posledný februárový deň roku 2020 rozhodovali vo voľbách do NR SR aj naši prijímatelia sociálnej služby, poniektorí aj prvýkrát v živote. Na túto výnimočnú udalosť sme sa svedomite pripravovali predvolebnými stretnutiam
Pretože životné prostredie nám nie je ľahostajné...
 Publikované: 16.3.2020,   Zobrazené: 284 x
Ochrana životného prostredia a recyklácia sa stáva súčasťou nášho každodenného života. Aj v Domove sociálnych služieb Čeláre-Kírť pristupujeme zodpovedne k životnému prostrediu, preto sme sa zapojili do ekologického prog
Vzdelávanie zamestnancov v rámci projektu ,,Všetci raz budeme slabí“.
 Publikované: 19.1.2020,   Zobrazené: 403 x
Dňa 15.01.2020 sa zamestnanci DSS Čeláre – Kírť zúčastnili prvého vzdelávacieho stretnutia, ktoré bolo zorganizované v rámci projektu ,,Všetci raz budeme slabí“ neziskovou organizáciou TERRA GRATA.
Čas sviatočný, čas vianočný...
 Publikované: 19.1.2020,   Zobrazené: 407 x
V čase keď sa začne advent, prebudí sa v nás niečo magické a krásne a všetci sme v euforickom očakávaní tých najkrajších sviatkov roka - Vianoc.
Hurá prišli k nám ,,hasiči“
 Publikované: 8.11.2019,   Zobrazené: 474 x
Začiatkom leta nás navštívil Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR z Veľkého Krtíša, aby nám doručili dar vo forme obnoseného ošatenia, ktorý pochádzal zo zbie
Jesenné priateľské stretnutie
 Publikované: 7.11.2019,   Zobrazené: 400 x
Tento rok v DSS Čeláre - Kírť prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce, preto aj každodenný život prijímateľov sociálnych služieb je prispôsobený týmto zmenám. Uvažovali sme, či aj napriek zmeneným podmienkam dodržíme dl
Práca môže aj liečiť
 Publikované: 7.11.2019,   Zobrazené: 546 x
V rámci rozvoja pracovných zručností v DSS Čeláre – Kírť sa využívajú základné metódy, cvičenie alebo precvičovanie jednotlivých činnosti, ale aj názorná ukážka a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej činnosti.
Na krídlach anjelov 2019
 Publikované: 6.11.2019,   Zobrazené: 355 x
Keď sme obdržali pozvánku na benefičné podujatie ,,Na krídlach anjelov“, ktoré sa konalo 16.09.2019 v Žiari nad Hronom, neváhali sme ani chvíľu a pozvanie sme okamžite prijali.
Rekonštrukcia a debarierizácia DSS
 Publikované: 3.10.2019,   Zobrazené: 435 x
V uplynulých mesiacoch sa v zariadení Domova sociálnych služieb usilovne pracuje. Každým dňom sa približuje k svojím cieľom, ktoré majú skvalitniť životy všetkým prijímateľom sociálnych služieb ako aj zamestnancom zariad