• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Stavanie mája 2018

Szavanie mája (6)

    Symbolika stavania mája je takmer u všetkých slovanských národov, zvykom bolo nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou.

    Zvyk stavať máj sa ujal aj u našich prijímateľov sociálnej služby a bez toho si ani jar nedokážu prestaviť. Každý rok vyzdobia pestrofarebnými stužkami vrcholec mladého stromčeka a za zvukov hudby a spevu prechádza sprievod areálom nášho DSS až k administratívnej budove, kde po krátkom príhovore a programe nasleduje vztýčenie mája. Po vztýčení mája sa naši prijímatelia mohli občerstviť opekanými dobrotami, ktoré im pripravili inštruktori soc. rehabilitácie v Centre rozvoja pracovných zručností.

Zapísala: Mgr. Katarína Tatárová - asistentka sociálnej práce

Priložené fotografie