• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Staviame my mája...

2

Obyvatelia domova sociálnych služieb si dňa 29.04.2022 pripomenuli jarné prebúdzanie prírody. Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie a zrodu nového života. Znakom sily a rastu je májová zeleň na poliach, lúkach a v záhradách. Symbolika stavania mája je takmer u všetkých slovanských národov zvykom, nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní, ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari nad zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne.

Na tento deň sa prijímatelia veľmi tešili. Hneď ráno sa vyobliekali do slávnostných krojov a začali priväzovať stužky na vrcholec pripraveného stromu.  Potom sa chlapi chopili pripraveného mája a všetci sa zaradili do sprievodu. Náš sprievod s doprovodom harmoniky a spevu sa niesol areálom nášho DSS až k administratívnej budove, kde po krátkom príhovore, básňach a speve prijímateľov nasledovalo „vztýčenie mája“. Tradícia stavania mája v DSS je už zaužívaná niekoľko rokov a oslavuje sa vždy prvý pracovný deň pred alebo po prvom máji. Slávnosť bola ukončená v Centre rozvoja pracovných zručností spevom a tancom pri chutnom občerstvení.

Zapísala: Bc Ingrid Sipos Molnár – inštruktorka sociálnej rehabilitácie


Priložené fotografie