• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Deň Alzheimerovej choroby 0 (1)

Aj v tomto roku takisto ako každoročne v septembri sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby v našom zariadení, dňa 21.09.2020.

Svetový deň Alzheimerovej choroby je medzinárodná kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia a upozorňovanie na problémy, ktorým čelia ľudia postihnutí demenciou. Ako pomocník k prednáške sme použili podkladový materiál vypracovaný Úradom verejného zdravotníctva SR. Okrem poskytnutého materiálu sme pripravili rôzne hlavolamy a hádanky na precvičovanie si mozgu, aktivizáciu mozgových buniek.

Prijímatelia sociálnych služieb sa s veľkou radosťou a nadšením zapájali do lúštenia hlavolamov, ale ochotne doplnili aj prednášku svojimi vedomosťami o mozgu, demencii či Alzheimerovej chorobe.Ich aktivita a záujem je zjavná z priložených fotiek. 

Zapísala: Mgr. Silvia Györgyiková sociálna pracovníčka

Priložené fotografie