• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť
Plán a režim návštev v DSS Čeláre-Kirť od 11.4.2022 [PDF - 91kB]

Učíme sa podávať prvú pomoc

DSC02419

Dňa 28.4.2022 sa zišli prijímatelia sociálnej služby v spoločenskej miestnosti sociálnej rehabilitácie DSS Čeláre – Kirť, kde si vypočuli základné pravidlá poskytovania prvej pomoci, spojené s praktickými ukážkami. Dozvedeli sa čo je cieľom prvej pomoci, ktoré sú najčastejšie život ohrozujúce stavy, ako postupovať pri hodnotení stavu postihnutého, ako zistiť či je postihnutý pri vedomí, či dýcha, či mu bije srdce.

Prakticky si vyskúšali ako spriechodniť dýchacie cesty, podávať masáž srdca, umelé dýchanie z úst do úst a ako uložiť postihnutého do zotavovacej polohy. Ich záujem o túto tému bol veľmi veľký. V diskusii sme spoločne rozoberali ako sa prejavujú a ako sa správať pri zlyhávaní srdca, pri dusení, náhlej cievnej mozgovej príhode, krvácaní, zlomeninách. Diskusia bola veľmi živá, s množstvom príspevkov od prijímateľov.


Zapísala: Mgr. Veronika Zaušková – vedúca sociálno – zdravotného úseku

Priložené fotografie