• Vitajte v Domove sociálnych služieb Čeláre - Kírť

Ukončenie ďalšej etapy rekonštrukcie barokového kaštieľa v Čelároch-Kírti

kastiel

Ukončenie ďalšej etapy rekonštrukcie barokového kaštieľa v Čelároch-Kírti


Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť sa v koncom roka 2017 zapojilo do dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 1.1 Obnovme si svoj domov – Obnova kultúrnych pamiatok – okenných a dverných výplní kaštieľa.

Prostredníctvom projektu sa uskutočnila ďalšia etapa rekonštrukcie barokového kaštieľa. Náklady na výmenu historických okien a dverí v druhej etape predstavovali sumu 23.431,20 €, z toho dotácia z Ministerstva kultúry SR bola vo výške 18.000 €. Nové okná a dvere sa realizovali podľa vzoru existujúcich okenných a dverných výplní z dreva s dodržaním veľkosti, tvaru a členenia. Odbornoremeselným spôsobom sa odstránili všetky novodobé okenné mreže so zachovaním historických kovových mreží v svetlíkoch a závesných prvkov.

Prvé historické písomné zmienky o samotnej osade „Ipolykürt“ sa zaznamenali a sú datované rokom 1373. Historickú budovu, vtedajšiu najväčšiu budovu v okolí, postavil Ferencz Prónay v roku 1790. Ďalším majiteľom veľkostatku bol János Botlik a v roku 1909 veľkostatok odkúpil gróf Keglevich István. Gróf Keglevich exestujúcu kúriu zveľadil, na základe vlastného projektu postavil klasicistický veľkolepý poschodový kaštieľ. Pripojil k nej 25 holdový pozemok, kde vytvoril veľký anglický park s množstvom zaujímavých stromov privezených z ďalekej cudziny. Medzi pozoruhodnosti kaštieľa patrili: knižnica (4 000 zväzkov kníh), zbierka mincí, starých pečatidiel, miniatúrnych predmetov – podobizní, vejárov, zbraní (napr. meč Jána Hampa zo začiatku 16. storočia) a rodinná obrazáreň.

Pred II. svetovou vojnou celý majetok odkúpili veľkostatkári Dr. Zágonyi Barra Károly a Stühmer Jenő, no žiaľ v dôsledku vojny bola budova kaštieľa zničená. Zachovala sa len ubytovacia časť barokového kaštieľa (budova Prónayovcov). Budova Prónayovcov, objekt v súčasnosti realizovaného projektu, je vzácnou ozdobou Domova sociálnych služieb, o ktorú je pravidelne postarané pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu.

Poďakovanie patrí každému, kto svojou prácou a finančnou podporou prispel k obnove kultúrnej pamiatky:

Ministerstvu kultúry SR, Úradu BBSK, šikovným majstrom firmy, ktorí svojou precíznou prácou prispeli k vernej rekonštrukcii patričnej časti budovy a v neposlednom rade zamestnancom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica – pracovisko Lučenec za starostlivé odborné metodické usmernenie.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky 2018 849 kB [pdf]